PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Korean Journal of Art History10.31065/kjah.307.202009.0042020307113-152The Eighty-four-leaf Album of the Shakyamuni Buddha in Chongshansi, Shanxi Province, ChinaHadam Junghttp://kjah.org/upload/pdf/kjah-307-202009-004.pdf, http://kjah.org/journal/view.php?doi=10.31065/kjah.307.202009.004, http://kjah.org/upload/pdf/kjah-307-202009-004.pdf
Hanif Kureishi10.1007/978-0-230-21024-0_3200741-68The Buddha of Suburbia and The Black AlbumBradley Buchananhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-0-230-21024-0_3
Hanif Kureishi10.1007/978-1-137-09827-6_4200741-68The Buddha of Suburbia and the Black AlbumBradley Buchananhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-137-09827-6_4
Journal of Biomaterials Applications10.1177/08853282231172855202337101801-1812The study of self-regulating α-TCP based composite by micro/nano scaled silk fibroin and α-CSH on physicochemical and biological properties of bone cementYaping Song, Liqin Zhao, Baolong Niu, Hongyun Zhao, Yinchun Hu, Yan Wei, Di Huang, Tongxin Wang, Xiaojie Lianhttp://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/08853282231172855, http://journals.sagepub.com/doi/full-xml/10.1177/08853282231172855, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/08853282231172855
10.21203/rs.3.rs-19595/v12020Painted clay sculpture in Shanxi Province: Material analysis of the Tutang Buddha and two attendants in Jingyin Temple, TaiyuanXiaojian Bai, Chen Jia, Zhigen Chen, Huwei Cheng, Jiayue Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-19595/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-19595/v1.html
Ecotoxicology and Environmental Safety10.1016/j.ecoenv.2020.1112812021207111281Maternal PM2.5 exposure and abnormal placental nutrient transportNa Zhu, Xiaotong Ji, Xilin Geng, Huifeng Yue, Guangke Li, Nan Sanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0147651320311192?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0147651320311192?httpAccept=text/plain
Molecules10.3390/molecules28176321202328176321An Integrated Extraction–Purification Process for Raspberry Leaf Polyphenols and Their In Vitro ActivitiesJing Yang, Liyang Wu, Tao Wang, Yiqing Zhao, Xiaoqian Zheng, Yongping Liuhttps://www.mdpi.com/1420-3049/28/17/6321/pdf
Optics Communications10.1016/j.optcom.2018.12.014201943727-32Pulse-modulated Mach–Zehnder interferometer for vibration locationXin Liu, Yu Wang, Jianguo Zhang, Dong Wang, Yuejuan Lv, Mingjiang Zhang, Baoquan Jin, Yuncai Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0030401818310630?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0030401818310630?httpAccept=text/plain
Mathematics and Computers in Simulation10.1016/j.matcom.2019.02.010201916380-89Haar wavelet method for approximating the solution of a coupled system of fractional-order integral–differential equationsJiaquan Xie, Tao Wang, Zhongkai Ren, Jun Zhang, Long Quanhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378475419300680?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0378475419300680?httpAccept=text/plain
Journal of Alloys and Compounds10.1016/j.jallcom.2019.04.2852019795141-150Spherical nano Sb@HCMs as high-rate and superior cycle performance anode material for sodium-ion batteriesWeijia Meng, Meiqing Guo, Xiao Liu, Jiajun Chen, Zhongchao Bai, Zhihua Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0925838819315919?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0925838819315919?httpAccept=text/plain